1

Когато имате активно телефонно обаждане и получите друго телефонно обаждане, изберете Задържане и отговор на повикване.

Активното ви телефонно обаждане е задържано и на входящото обаждане се отговаря.
2

Изберете Още, изберете Обединяване , след коетоизберете телефонното обаждане за обединяване.

Първоначалното повикване се възобновява и се обединява с входящото повикване. Можете да прегледате участниците в телефонното обаждане, като изберете .

1

Когато имате активно телефонно обаждане и получите друго телефонно обаждане, изберете Задържане & Приемане.

Активното ви телефонно обаждане е задържано и на входящото обаждане се отговаря.
2

Изберете Още, изберете Обединяване.

Първоначалното повикване се възобновява и се обединява с входящото повикване.