1

Kada imate aktivan telefonski poziv i primite drugi telefonski poziv, odaberite Čekanje i odgovaranje na poziv.

Vaš aktivni telefonski poziv stavlja se na čekanje i odgovara se na dolazni poziv.
2

Odaberite Više, odaberite Spoji , azatim odaberite telefonski poziv za spajanje.

Izvorni poziv nastavlja se i spaja s dolaznim pozivom. Sudionike telefonskog poziva možete pregledati tako da odaberete .

1

Kada imate aktivan telefonski poziv i primite drugi telefonski poziv, odaberite Čekanje i prihvati.

Vaš aktivni telefonski poziv stavlja se na čekanje i odgovara se na dolazni poziv.
2

Odaberite Više, odaberite Spoji.

Izvorni poziv nastavlja se i spaja s dolaznim pozivom.