1

När du har ett aktivt telefonsamtal och tar emot ett annat telefonsamtal väljer du Vänta och besvara samtal.

Ditt aktiva telefonsamtal har förts ut och det inkommande samtalet besvaras.
2

Välj Mer, välj Slå ihop och välj sedan det telefonsamtal som ska slåsihop.

Det ursprungliga samtalet återupptas och slås samman med det inkommande samtalet. Du kan visa deltagarna i telefonsamtalet genom att välja .

1

När du har ett aktivt telefonsamtal och tar emot ett annat telefonsamtal väljer du Vänta och acceptera.

Ditt aktiva telefonsamtal har förts ut och det inkommande samtalet besvaras.
2

Välj Mer och sedan Slå ihop.

Det ursprungliga samtalet återupptas och slås samman med det inkommande samtalet.