1

Pokud máte aktivní telefonní hovor a přijmete další telefonní hovor, vyberte přidržet a přijmout hovor.

Aktivní telefonní hovor je přidržen a příchozí hovor je přijat.
2

Vyberte Další, vyberte Sloučit a pakzvolte telefonní hovor, který chcete sloučit.

Původní hovor se obnoví a sloučí s příchozím hovorem. Účastníky telefonního hovoru můžete zobrazit výběrem možnosti .

1

Pokud máte aktivní telefonní hovor a přijmete další telefonní hovor, vyberte možnost Podržet a přijmout.

Aktivní telefonní hovor je přidržen a příchozí hovor je přijat.
2

Vyberte Další, vyberte Sloučit.

Původní hovor se obnoví a sloučí s příchozím hovorem.