1

Gdy masz aktywne połączenie telefoniczne i odbierzesz kolejne połączenie telefoniczne, wybierz pozycję Wstrzymaj i odbierz połączenie.

Aktywne połączenie telefoniczne zostanie wstrzymane, a połączenie przychodzące zostanie odebrane.
2

Wybierz pozycję Więcej, wybierz pozycję Scal , a następnie wybierz połączenietelefoniczne do scalenia.

Oryginalne połączenie zostanie wznowione i scalone z połączeniem przychodzącym. Uczestników rozmowy telefonicznej można wyświetlić, wybierając pozycję .

1

Gdy masz aktywne połączenie telefoniczne i otrzymasz kolejne połączenie telefoniczne, wybierz pozycję Wstrzymaj i zaakceptuj.

Aktywne połączenie telefoniczne zostanie wstrzymane, a połączenie przychodzące zostanie odebrane.
2

Wybierz pozycję Więcej, wybierz pozycję Scal.

Oryginalne połączenie zostanie wznowione i scalone z połączeniem przychodzącym.