1

כאשר יש לך שיחת טלפון פעילה ואתה מקבל שיחת טלפון נוספת, בחר החזק וענה לשיחה.

שיחת הטלפון הפעילה שלך מתעכבת והשיחה הנכנסת נענית.
2

בחר עוד , בחר מיזוגולאחר מכן בחר את שיחת הטלפון למיזוג.

השיחה המקורית מתחדשת ומתמזגת עם השיחה הנכנסת. באפשרותך להציג את המשתתפים בשיחת הטלפון על-ידי בחירה .

1

כאשר יש לך שיחת טלפון פעילה ואתה מקבל שיחת טלפון נוספת, בחר החזק וקבל.

שיחת הטלפון הפעילה שלך מתעכבת והשיחה הנכנסת נענית.
2

בחר עוד , בחר מיזוג.

השיחה המקורית מתחדשת ומתמזגת עם השיחה הנכנסת.