1

Når du har en aktiv telefonsamtale og du mottar en annen telefonsamtale, velger du Vent på og svar på anrop .

Den aktive telefonsamtale settes på vent , og det innkommende anropet blir besvart.
2

Velg flere, velger du Slå sammen , og velg deretter telefonsamtale som skal slås sammen.

Den opprinnelig samtale gjenopptas og slås sammen med den innkommende samtalen. Du kan vise deltakerne i telefonsamtale ved å velge.
1

Når du har en aktiv telefonsamtale og du mottar en annen telefonsamtale, velger du Hold og godta .

Den aktive telefonsamtale settes på vent , og det innkommende anropet blir besvart.
2

Velg flere, velger du Slå sammen .

Den opprinnelig samtale gjenopptas og slås sammen med den innkommende samtalen.