1

Når du har en aktiv telefonsamtale og mottar en annen telefonsamtale, velger du Vent og svar på samtale.

Den aktive telefonsamtalen settes på vent, og den innkommende samtalen besvares.
2

Velg Mer , velg Slå sammen , og velg derettertelefonsamtalen som skal flettes.

Den opprinnelige samtalen gjenopptas og slås sammen med det innkommende anropet. Du kan vise deltakerne i telefonsamtalen ved å velge .

1

Når du har en aktiv telefonsamtale og mottar en annen telefonsamtale, velger du Hold og godta.

Den aktive telefonsamtalen settes på vent, og den innkommende samtalen besvares.
2

Velg Mer , velg Slå sammen.

Den opprinnelige samtalen gjenopptas og slås sammen med det innkommende anropet.