Ето част от информацията, която може да се покаже:

 • Телефони и аналогови телефонни адаптери (ATA):

  • Статус

  • IP адрес

  • MAC адрес

  • Часова зона

  • Страна

  • Адрес на услуга за спешна помощ

  • T.38 Fax Protocol ON/OFF (само за ATA. Не всички доставчици на PSTN услуги поддържат този протокол.)

  • Ниво на входно аудио (само ATA)

  • Изходно аудио ниво (само ATA)

 • Устройства за стая Webex :

  • Статус

  • IP адрес

  • MAC адрес

  • Версия на софтуера

  • Сериен номер

  • Потенциални проблеми

  • Докладвани проблеми

1

Влезте в Control Hub на адресhttps://admin.webex.com и отворете Устройства страница.

2

Изберете устройство от списъка и прегледайте данните за устройството.