Ето част от информацията, която може да покаже:

 • Телефони и аналогови телефонни адаптери (АТА):

  • Статус

  • IP адрес

  • MAC адрес

  • Часова зона

  • Страна

  • Адрес на спешната служба

  • T.38 Протокол за факс ВКЛ/ИЗКЛ (само за АТА. Не всички доставчици на PSTN услуги поддържат този протокол.)

  • Входно аудио ниво (само за АТА)

  • Изходно аудио ниво (само за АТА)

 • Cisco Webex стая устройства:

  • Статус

  • IP адрес

  • MAC адрес

  • Версия на софтуера

  • Сериен номер

  • Потенциални въпроси

  • Докладвани проблеми

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comУстройства , и изберетеустройството, за което искате повече информация.

2

Прегледайте данните в панела, който се отваря отдясно.