Tu je niekoľko informácií, ktoré možno zobraziť:

 • Telefóny a analógové telefónne adaptéry (ATA):

  • Postavenie

  • IP adresa

  • Mac adresa

  • Časové pásmo

  • Krajina

  • Adresa pohotovostnej služby

  • Faxový protokol T.38 ZAP./VYP. (len ATA. Nie všetci poskytovatelia služieb PSTN podporujú tento protokol.)

  • Vstupná úroveň zvuku (iba ATA)

  • Výstupná úroveň zvuku (iba ATA)

 • Miestne zariadenia Webex:

  • Postavenie

  • IP adresa

  • Mac adresa

  • Verzia softvéru

  • Sériové číslo

  • Potenciálne problémy

  • Nahlásené problémy

1

Prihláste sa do Control Hub na https://admin.webex.com a otvorte Zariadenia stránku.

2

Vyberte zariadenie zo zoznamu a skontrolujte údaje o zariadení.