הנה חלק מהמידע שיכול להציג:

 • טלפונים ומתאמי טלפון אנלוגיים (ATA):

  • מצב

  • כתובת IP

  • כתובת MAC

  • אזור זמן

  • מדינה

  • כתובת שירות חירום

  • פרוטוקול פקס T.38 מופעל/כבוי (ATA בלבד. לא כל ספקי שירותי PSTN תומכים בפרוטוקול זה.)

  • רמת שמע קלט (ATA בלבד)

  • רמת שמע פלט (ATA בלבד)

 • מכשירי Webex Room:

  • מצב

  • כתובת IP

  • כתובת MAC

  • גרסת תוכנה

  • מספר סידורי

  • בעיות פוטנציאליות

  • בעיות שדווחו

1

היכנס ל-Control Hub ב-https://admin.webex.com ופתח את דף המכשירים .

2

בחר מכשיר מתוך הרשימה וסקור את הנתונים על המכשיר.