הנה כמה מהמידע שיכול להציג:

 • טלפונים ומתאמי טלפון אנלוגיים (ATA):

  • מצב

  • כתובת IP

  • כתובת MAC

  • אזור זמן

  • מדינה

  • כתובת שירות חירום

  • T.38 פרוטוקול פקס מופעל/כבוי (ATA בלבד. לא כל ספקי השירות של PSTN תומכים בפרוטוקול זה.)

  • הקלט רמת שמע (ATA בלבד)

  • פלט רמת שמע (ATA בלבד)

 • מכשירי חדר Cisco Webex :

  • מצב

  • כתובת IP

  • כתובת MAC

  • גרסת תוכנה

  • מספר סידורי

  • בעיות פוטנציאליות

  • בעיות שדווחו

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל התקניםובחר את ההתקן שעליו ברצונך לקבל מידע נוסף.

2

סקור את הנתונים בחלונית שנפתחת מימין.