Här är en del av den information som kan visas:

 • Telefoner och analoga telefon kort (ATA):

  • Status

  • IP-adress

  • MAC-adressen

  • Tidszon

  • Land

  • Räddningstjänstadress

  • F. 38-Fax protokoll på/av (endast ATA). Det är inte alla PSTN tjänste leverantörer som har stöd för det här protokollet.)

  • Inmatnings ljud nivå (endast ATA)

  • Ljud nivå för utdata (endast ATA)

 • Cisco Webex Room enheter:

  • Status

  • IP-adress

  • MAC-adressen

  • Programvaruversion

  • Serienummer

  • Potentiella problem

  • Rapporterade problem

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till enheteroch väljer den enhet som du vill ha mer information om.

2

Klicka på knappen Add (Lägg till) i panelen som öppnas till höger.