Här är en del av informationen som kan visas:

 • Telefoner och analoga telefonadaptrar (ATA):

  • Status

  • IP-adress

  • MAC-adressen

  • Tidszon

  • Land

  • Räddningstjänstadress

  • T.38 Fax-protokoll PÅ/AV (ENDAST ATA. Inte alla PSTN-tjänsteleverantörer har stöd för detta protokoll.)

  • Inmatningsljudnivå (endast ATA)

  • Utgång ljudnivå (endast ATA)

 • Webex Room-enheter:

  • Status

  • IP-adress

  • MAC-adressen

  • Programvaruversion

  • Serienummer

  • Potentiella problem

  • Rapporterade problem

1

Logga in på Control Hub på https://admin.webex.com och öppna sidan Enheter.

2

Välj en enhet i listan och granska data om enheten.