Oto niektóre z informacji, które mogą być wyświetlane:

 • Telefony i analogowe adaptery telefoniczne (ATA):

  • Stan

  • adres IP

  • adres MAC

  • Strefa czasowa

  • Kraj

  • Adres służb ratunkowych

  • T.38 Fax Protocol ON/OFF (tylko ATA. Nie wszyscy dostawcy usług PSTN obsługują ten protokół.)

  • Wejściowy poziom dźwięku (tylko ATA)

  • Wyjściowy poziom dźwięku (tylko ATA)

 • Urządzenia Cisco Webex Room:

  • Stan

  • adres IP

  • adres MAC

  • Wersja oprogramowania

  • Numer seryjny

  • Potencjalne problemy

  • Zgłoszone problemy

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze , przejdź do pozycji Urządzeniai wybierz urządzenie, o którym chcesz uzyskać więcej informacji.

2

Przejrzyj dane w panelu, który zostanie otwarty po prawej stronie.