Oto niektóre informacje, które mogą wyświetlać:

 • Telefony i adaptery telefonów analogowych (ATA):

  • Stan

  • adres IP

  • adres MAC

  • Strefa czasowa

  • Kraj

  • Adres usługi łączności z numerami alarmowymi

  • T.38 Protokół faksowania WŁ./WYŁ. (tylko ATA) Nie wszyscy dostawcy usług PSTN obsługują ten protokół).

  • Wprowadź poziom dźwięku (tylko ATA)

  • Wyjściowy poziom dźwięku (tylko ATA)

 • Urządzenia Webex Room:

  • Stan

  • adres IP

  • adres MAC

  • Wersja oprogramowania

  • Numer seryjny

  • Potencjalne problemy

  • Zgłoszone problemy

1

Zaloguj się do Control Hub https://admin.webex.com i otwórz stronę Urządzenia .

2

Wybierz urządzenie z listy i przejrzyj dane o urządzeniu.