Evo nekih informacija koje mogu da se prikaћu:

 • Adapteri telefona i analognih telefona (ATA):

  • Status

  • IP adresa

  • MAC adresa

  • Vremenska zona

  • Zemlja

  • Adresa za hitne službe

  • T.38 Faks protokol JE UKLJUČEN/ISKLJUČEN (samo ATA. Svi PSTN pružaoci usluge ne podržavaju ovaj protokol.)

  • Ulazni nivo zvuka (samo ATA)

  • Izlazni nivo zvuka (samo ATA)

 • Webex Room uređaji:

  • Status

  • IP adresa

  • MAC adresa

  • Verzija softvera

  • Serijski broj

  • Potencijalni problemi

  • Prijavljeni problemi

1

Prijavite se u Control Hub na stranici https://admin.webex.com "Uređaji".

2

Izaberite uređaj sa liste i pregledajte podatke o uređaju.