Evo nekih informacija koje mogu da se prikažu:

 • Telefoni i analogni telefonski adapteri (ATA):

  • Status

  • IP adresa

  • MAC adresa

  • Vremenska zona

  • Zemlja

  • Adresa hitne službe

  • T.38 Faks protokol ON/OFF (samo ATA. Ne podržavaju svi dobavljači PSTN usluga ovaj protokol.)

  • Ulazni audio nivo (samo ATA)

  • Izlazni nivo zvuka (samo ATA)

 • Cisco Webex Sobni uređaji:

  • Status

  • IP adresa

  • MAC adresa

  • Verzija softvera

  • Serijski broj

  • Potencijalni problemi

  • Prijavljeni problemi

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavkuUređaji i odaberite uređaj o kojem želite više informacija.

2

Pregledajte podatke u panelu koji se otvara sa desne strane.