Zde jsou některé informace, které se mohou zobrazit:

 • Telefony a analogové telefonní adaptéry (ATA):

  • Stav

  • Adresa IP

  • Adresa MAC

  • Časové pásmo

  • Země

  • Adresa záchranné služby

  • T.38 Faxový protokol ON/OFF (pouze ATA. Ne všichni poskytovatelé služeb veřejné telefonní sítě tento protokol podporují.)

  • Vstupní úroveň zvuku (pouze ATA)

  • Výstupní úroveň zvuku (pouze ATA)

 • Zařízení Cisco Webex Room:

  • Stav

  • Adresa IP

  • Adresa MAC

  • Verze softwaru

  • Sériové číslo

  • Možné potíže

  • Nahlášené problémy

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti – Přejděte na Zařízení avyberte zařízení, o kterém chcete získat další informace.

2

Zkontrolujte data v panelu, který se otevře vpravo.