Zde jsou některé z informací, které lze zobrazit:

 • Telefony a adaptéry analogových telefonů (ATA):

  • Stav

  • Adresa IP

  • Adresa MAC

  • Časové pásmo

  • Země

  • Adresa pro tísňové volání

  • Zapnutí/vypnutí faxového protokolu T.38 (pouze adaptér ATA) Tento protokol nepodporuje všichni poskytovatelé služeb sítě PSTN.)

  • Vstupní úroveň zvuku (pouze adaptér ATA)

  • Výstupní úroveň zvuku (pouze adaptér ATA)

 • Zařízení Webex Room:

  • Stav

  • Adresa IP

  • Adresa MAC

  • Verze softwaru

  • Sériové číslo

  • Možné potíže

  • Hlášené problémy

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub na https://admin.webex.com a otevřete stránku Zařízení.

2

Vyberte ze seznamu zařízení a zkontrolujte data o zařízení.