Автоматично скриване на имената

Когато имената са скрити, все още можете да видите името на отделен участник, като задържите курсора на курсора на курсора върху видеоклипа на това лице.

Името на активния говорител винаги показва, за да знаеш кой говори.

1

По време на събрание изберете Оформление Оформление.

2

Превключвайте Автоматично скриване на имената, за да покажете имената във видеоклиповете.

Ако решите, че искате да скриете имената, превключвайте Автоматично скриване на имената.