Automatically hide names

I když jsou jména skryta, stále můžete zobrazit jméno jednotlivého účastníka najetím nad video dané osoby.

Jméno aktivního řečníka se vždy zobrazuje, abyste věděli, kdo mluví.

1

Během schůzky vyberte možnost RozloženíLayout.

2

Zapnutím možnosti Automaticky skrýt jména zobrazíte jména ve videích.

Pokud se rozhodnete, že chcete jména skrýt, zapněte Automaticky skrýt jména.