Automatski sakrij imena

Kada su imena skrivena, i dalje možete vidjeti ime pojedinačnog sudionika tako da zadržite pokazivač miša iznad videozapisa te osobe.

Ime aktivnog govornika uvijek se prikazuje tako da znate tko govori.

1

Tijekom sastanka odaberite Raspored Raspored.

2

Uključi/isključi Automatski sakrij imena da bi se prikazala imena u videozapisima.

Ako odlučite sakriti imena, uključite gumb Automatski sakrij imena.