Automatycznie ukrywaj nazwiska

Gdy nazwiska są ukryte, nadal możesz zobaczyć nazwę pojedynczego uczestnika, najeżdżając kursorem na film tej osoby.

Nazwa aktywnego mówcy jest zawsze widoczna, dzięki czemu wiesz, kto mówi.

1

Podczas spotkania wybierz pozycję Układ Układ.

2

Wyłącz opcję Automatycznie ukryj nazwy, aby wyświetlić nazwy w filmach.

Jeśli zdecydujesz, że chcesz ukryć nazwy, włącz opcję Automatycznie ukryj nazwy.