Skjul navn automatisk

Når navn er skjult, kan du fremdeles se navnet på en enkelt deltaker ved å holde pekeren over videoen til vedkommende.

Navnet på den aktive høyttaleren vises alltid, slik at du vet hvem som snakker.

1

Velg Oppsett under et Oppsettmøte.

2

Slå av Skjul navn automatisk for å vise navnene i videoene.

Hvis du bestemmer deg for at du vil skjule navnene, slår du Skjul navn på automatisk.