Automatically hide names

Når navn er skjult, kan du fortsatt se navnet på en enkelt deltaker ved å holde pekeren over personens video.

Navnet på den aktive taleren vises alltid, slik at du vet hvem som snakker.

1

Under et møte velger du OppsettLayout.

2

Veksle Skjul navn automatisk av for å vise navnene i videoene.

Hvis du bestemmer deg for å skjule navnene, bytter du Skjul navn automatisk på.