Automatski sakrij imena

Kada su imena skrivena, i dalje možete da vidite ime pojedinačnog učesnika tako što ćete lebdeti iznad video zapisa te osobe.

Ime aktivnog govornika uvek pokazuje tako da znate ko govori.

1

Tokom sastanka izaberite raspored Raspored.

2

Automatski sakrij imena da bi se imena pojavila u video zapisima.

Ako odlučite da želite da sakrijete imena, automatski sakrijte imena.