Automatically hide names

Kada su imena skrivena, i dalje možete da vidite ime pojedinačnog učesnika tako što ćete lebdeti iznad video prenosa te osobe.

Ime aktivni govornik se uvek prikazuje tako da znate ko govori.

1

Tokom sastanka izaberite raspored Layout.

2

Uključite opciju "Automatski sakrij" da biste prikazali imena u video prenosima.

Ako odlučite da želite da sakrijete imena, uključite opciju "Automatski sakrij imena ".