Automatically hide names

Når navne er skjult, kan du stadig se navnet på en individuel deltager ved at holde styr på den pågældende persons video.

Navnet på den aktive taler vises altid, så du ved, hvem der taler.

1

Under et møde skal du vælge LayoutLayout.

2

Slå Skjul automatisk navne fra for at vise navnene i videoerne.

Hvis du beslutter, at du vil skjule navnene, skal du slå Skjul navne til .