הסתר שמות באופן אוטומטי

כאשר שמות מוסתרים, עדיין ניתן לראות את שמו של משתתף בודד על-ידי ריחוף מעל הסרטון של אותו אדם.

שמו של הדובר הפעיל תמיד מופיע כך שאתה יודע מי מדבר.

1

במהלך פגישה, בחר פריסה פריסה.

2

החלף מבט באופן אוטומטי הסתר שמות כדי להציג את השמות בסרטונים.

אם תחליט שברצונך להסתיר את השמות, החלף את האפשרות הסתרה אוטומטית של שמות .