Можете да настроите приложението Cisco Desk Camera да използва светъл или тъмен режим.

1

Отворете приложението Cisco Desk Camera.

2

Отидете в раздела Външен вид , изберете Тъмен (по подразбиране) или Светъл.