Možete podesiti aplikaciju Cisco Desk Camera za korištenje svjetlosnim ili mračnim načinom rada.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Desk Camera.

2

Idite na karticu izgled , odaberite tamno (zadano) ili svjetlo.