Du kan angi at Cisco Desk Camera-programmet skal bruke lys eller mørk modus.

1

Åpne Cisco Desk Camera-programmet.

2

Gå til kategorien utseende , velg mørk (standard) eller lys.