Aplikaci Cisco Desk Camera můžete nastavit tak, aby používala režim světlý nebo tmavý.

1

Otevřete aplikaci Cisco Desk Camera.

2

Na kartě Vzhled klepněte na tlačítko tmavé (výchozí) nebo světlé .