Aplikaciju Cisco Desk Camera možete podesiti tako da koristi svetli ili tamni režim.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Desk Camera.

2

Idite na karticu Izgled, odaberite stavku Tamno (podrazumevano) ili Svetlo.