ניתן להגדיר את יישום המצלמה Cisco Desk כדי להשתמש במצב אור או כהה.

1

פתח את יישום המצלמה של Cisco Desk.

2

מעבר לכרטיסייה ' מראה ', בחר ' כהה ' (ברירת מחדל) או ' אור '.