Du kan ställa in appen Cisco Desk Camera för att använda ljust eller mörkt läge.

1

Öppna appen Cisco Desk Camera.

2

Gå till fliken utseende och välj mörk (standard) eller ljus.