Ако не искате да получавате обаждания или да извършвате обаждания в мобилна мрежа, можете да деактивирате voIP разговора през мобилната мрежа.

1

На екрана с настройки докоснете Опции за обаждания .

2

Под Възможност за повикване през клетъчна мрежа докоснете Деактивиране на функцията за повикване .

Забраняването на VoIP в клетъчните мрежи води до следните промени:
  • Телефонните услуги са деактивирани на Cisco Jabber.

  • Не можете да извършвате VoIP обаждания от Cisco Jabber или да получавате входящи обаждания.

  • Консумацията на батерията намалява.

Можете да деактивирате или разрешите повикванията на Cisco Jabber през клетъчна мрежа в опцията Настройки.

Ако забраните функцията за повикване в клетъчната мрежа, тогава:

  • Телефонните услуги са прекъснали връзката.

  • Не се получават входящи обаждания.

  • Не можете да се обадите на Cisco Jabber.

  • Консумацията на батерията за Jabber е намалена.

1

Отидете на Настройки .

2

Отидете на Опции за обаждания под Секция за обаждания.

Отваря се възможността call през прозореца на клетъчната мрежа. Има три опции за Възможност за повикване през клетъчна мрежа :
  • Аудио само < опция по подразбиране>

  • Използване на аудио и видео

  • Забраняване на функцията за повикване

3

Изберете Деактивиране на функцията за обаждания .