Hvis du ikke vil motta samtaler eller foreta anrop på mobil nettverket, kan du deaktivere VoIP-anropet via mobil nettverket.

1

skjerm bildet innstillinger, trykk på samtale alternativer .

2

Under samtale funksjon via mobil nettverk trykker du på Deaktiver anrops funksjon .

Deaktivering av VoIP på mobil nettverket fører til følgende endringer:
  • Telefon tjenester er deaktivert på Cisco Jabber.

  • Du kan ikke foreta VoIP-anrop fra Cisco Jabber eller motta inn kommende anrop.

  • Batteri forbruket reduseres.

Du kan deaktivere eller aktivere Cisco Jabber-anrop via mobil nettverk i alternativet innstillinger.

Hvis du deaktiverer anrops funksjonen på mobil nettverk, vil:

  • Telefon tjenester frakobles.

  • Ingen inn kommende anrop mottas.

  • Du kan ikke foreta et Cisco Jabber-anrop.

  • Batteri forbruk for Jabber er minsket.

1

Gå til innstillinger .

2

Gå til anrops alternativer under anrop- delen.

Vinduet samtale funksjoner via mobil nettverk åpnes. Det er tre alternativer for samtale funksjoner via mobil nettverk :
  • Bare lyd < standard alternativ >

  • Bruk lyd og video

  • Deaktiver anrops funksjon

3

Velg Deaktiver anrops funksjon .