Als u geen gesprekken wilt ontvangen of plaatsen via het mobiele netwerk, kunt u het VoIP-gesprek via mobiel netwerk uitschakelen.

1

Tik op het scherm Instellingen op Belopties.

2

Tik onder Mogelijkheid om via mobiel netwerk te bellen op de functie Belfunctie uitschakelen.

Als u VoIP via mobiele netwerken uitschakelt, leidt dat tot de volgende wijzigingen:
  • Telefoonservices worden uitgeschakeld in Cisco Jabber.

  • U kunt geen VoIP-gesprekken meer plaatsen vanuit Cisco Jabber of inkomende gesprekken ontvangen.

  • Het accugebruik wordt beperkt.

U kunt Cisco Jabber-gesprekken via mobiel netwerk uitschakelen of inschakelen in de optie Instellingen.

Als u de belfunctie via mobiel netwerk uitschakelt, is het volgende van toepassing:

  • Telefoonservices worden uitgeschakeld.

  • Er worden geen inkomende oproepen ontvangen.

  • U kunt geen Cisco Jabber-gesprek voeren.

  • Het accugebruik voor Jabber wordt beperkt.

1

Ga naar Instellingen.

2

Ga naar Belopties in het gedeelte Gesprek.

Het venster Mogelijkheid om via mobiel netwerk te bellen wordt geopend. Er zijn drie opties voor Mogelijkheid om via mobiel netwerk te bellen:
  • Alleen audio <standaardoptie>

  • Audio en video gebruiken

  • Belfunctie uitschakelen

3

Kies Belfunctie uitschakelen.