Jeśli nie chcesz odbierać ani nawiązywać połączeń za pośrednictwem sieci komórkowej, możesz wyłączyć połączenia VoIP używające sieci komórkowej.

1

Na ekranie Ustawienia dotknij opcji Opcje połączeń.

2

W sekcji Możliwość dzwonienia za pośrednictwem sieci komórkowej dotknij opcji Wyłącz funkcję dzwonienia.

Wyłączenie VoIP w sieciach komórkowych powoduje następujące zmiany:
  • Usługi telefoniczne w aplikacji Cisco Jabber są wyłączone.

  • Nie można nawiązywać ani odbierać połączeń VoIP w aplikacji Cisco Jabber.

  • Zmniejsza się wykorzystanie baterii.

Połączenia Cisco Jabber przez sieć komórkową można wyłączyć lub włączyć w opcji Ustawienia.

Po wyłączeniu połączeń w sieci komórkowej:

  • Usługi telefoniczne będą odłączone.

  • Połączenia przychodzące nie będą się pojawiać.

  • Nie można nawiązywać połączeń Cisco Jabber.

  • Zmniejszy się wykorzystanie baterii przez aplikację Jabber.

1

Otwórz Ustawienia.

2

Otwórz Opcje połączeń w sekcji Połączenie.

Zostanie otwarte okno Możliwość dzwonienia za pośrednictwem sieci komórkowej. W oknie Możliwość dzwonienia za pośrednictwem sieci komórkowej są dostępne trzy opcje:
  • Tylko dźwięk <wartość domyślna>

  • Używaj dźwięku i wideo

  • Wyłącz funkcję dzwonienia

3

Wybierz opcję Wyłącz funkcję dzwonienia.