Pokud nechcete hovory přijímat nebo je uskutečňovat v mobilní síti, můžete zakázat volání VoIP přes mobilní síť.

1

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Možnosti volání.

2

V části Možnost volání přes mobilní síť klepněte na možnost Vypnout funkci volání.

Zakázání VoIP v mobilních sítích má za následek tyto změny:
  • Telefonní služby jsou v aplikaci Cisco Jabber zakázány.

  • V aplikaci Cisco Jabber nemůžete uskutečňovat hovory VoIP ani přijímat příchozí hovory.

  • Spotřeba energie se sníží.

Hovory aplikace Cisco Jabber přes mobilní síť můžete zakázat nebo povolit v části Nastavení.

Pokud funkci volání přes mobilní síť zakážete, bude to mít tyto následky:

  • Telefonní služby se odpojí.

  • Nebudou přijímány žádné příchozí hovory.

  • V aplikaci Cisco Jabber nelze uskutečnit hovor.

  • Spotřeba energie aplikací Jabber se sníží.

1

Přejděte do části Nastavení.

2

Přejděte do části Možnosti volání v části Volání.

Otevře se okno Možnosti volání přes mobilní síť. Pro parametr Možnosti volání přes mobilní síť jsou k dispozici tři možnosti:
  • Pouze zvuk <výchozí možnost>

  • Použít zvuk i video

  • Zakázat funkci hovorů

3

Zvolte možnost Zakázat funkci hovorů.