Hvis du ikke ønsker at modtage opkald eller foretage opkald på mobilnet, kan du deaktivere VoIP-opkald over mobilnet.

1

Tryk på Opkaldsindstillingerindstillings-skærmen.

2

Tryk på Deaktiver opkaldsfunktionOpkaldskapacitet over mobilnetværk.

Deaktivering af IP på mobilnetværk resulterer i følgende ændringer:
  • Telefontjenester er deaktiveret på Cisco Jabber.

  • Du kan ikke foretage VoIP-opkald fra Cisco Jabber eller modtage indgående opkald.

  • Batteriforbrug reduceres.

Du kan deaktivere eller aktivere Cisco Jabber-opkald via mobilnetværk under Indstillinger.

Hvis du deaktiverer opkaldsfunktion på mobilnetværk, sker følgende:

  • Telefontjenester afbrydes.

  • Ingen indgående opkald modtages.

  • Du kan ikke foretage et Cisco Jabber-opkald.

  • Batteriforbrug for Jabber formindskes.

1

Gå til Indstillinger.

2

Gå til Opkaldsindstilliinger under Opkald-sektionen.

Opkaldskapacitet over mobile netværk-vinduet åbner. Der er tre indstillinger for Opkaldskapacitet over mobile netværk:
  • Kun lyd <standardindstilling>

  • Brug lyd og video

  • Deaktivér opkaldsfunktion

3

Vælg Deaktivér opkaldsfunktion.