Om du inte vill få samtal eller ringa samtal via det mobila nätverket kan du inaktivera VoIP-samtal via mobilt nätverk.

1

På skärmen Inställningar trycker du på Samtalsalternativ.

2

Under Samtalsfunktion via mobilnät trycker du på Inaktivera samtalsfunktion.

Inaktivering av VoIP via mobilt nätverk medför följande ändringar:
  • Telefontjänster inaktiveras i Cisco Jabber.

  • Du kan inte ringa VoIP-samtal via Cisco Jabber eller ta emot inkommande samtal.

  • Batteriförbrukningen minskas.

Du kan aktivera eller inaktivera Cisco Jabber-samtal via mobilnät under Inställningar.

Inaktivering av samtalsfunktionen via mobilnätet innebär följande:

  • Telefontjänster stängs av.

  • Inga inkommande samtal tas emot.

  • Det går inte att ringa Cisco Jabber-samtal.

  • Jabbers batteriförbrukning minskas.

1

Gå till Inställningar.

2

Gå till Samtalsalternativ under avsnittet Samtal.

Fönstret Samtalsfunktion via mobilt nätverk öppnas. Det finns tre alternativ för Samtalsfunktion via mobilt nätverk:
  • Endast ljud <standardalternativet>

  • Använd ljud och video

  • Inaktivera samtalsfunktion

3

Välj Inaktivera samtalsfunktion.