Изберете една от следните опции:

  • Обадете се — Отидете на вашата активна линия , изберете реда на шефа си от списъка и след това продължете с видео или аудио разговор. Линиите са лесно разпознаваеми по свързаните телефонни номера и описания.

    Правете и отговаряйте на обаждания от името на шефа си с Webex

    След като направите своя избор, всяко изходящо повикване , което извършвате, използва новата ви активна линия. Можете да промените отново активната линия по всяко време.

    Обаждането се извършва с помощта на идентификатора на ИД се на вашия шеф.

  • Отговорете на обаждане — Когато имате входящо повикване, известието включва описание, което ви уведомява, че обаждането е предназначено за вашия шеф. Можете да изберете дали да отговорите или да отхвърлите това повикване. След като отговорите на повикването, можете да се справите с обаждането по същия начин, както бихте се справили с всяко друго обаждане. Например, можете да го направите a конферентен разговор , прегледайте повикването и след това, ако е подходящо, прехвърлете разговора на шефа си.