Välj något av följande alternativ:

  • Ring ett samtal – Gå till din aktiva linje och välj din chefs linje i listanoch fortsätt sedan med video- eller ljudsamtal. Linjerna kan lätt identifieras med tillhörande telefonnummer och beskrivningar.

    När du har göra ditt val använder alla utgående samtal du gör din nya aktiva linje. Du kan ändra den aktiva linjen igen när som helst.

    Samtalet görs med inringar-ID för din chef.

  • Besvara ett samtal – När du har ett inkommande samtal innehåller meddelandet en beskrivning som meddelar digom att samtalet är avsett för din chef. Du kan välja om du vill svara på eller avvisa samtalet. När du har svarat på samtalet kan du hantera samtalet på samma sätt som du skulle hantera alla andra samtal. Du kan till exempel göra det till ett konferenssamtal, skärmen samtalet och, om det är tillämpligt, överföra samtalet till din chef.