Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Zavolať– Prejdite na svoju aktívnu linku , vyberte zo zoznamu linku svojho šéfa a potom pokračujte vo videohovore alebo audiohovore. Linky sú ľahko identifikovateľné podľa priradených telefónnych čísel a popisov.

    Uskutočňujte a prijímajte hovory v mene svojho šéfa so službou Webex

    Keď si vyberiete, každý váš odchádzajúci hovor použije vašu novú aktívnu linku. Aktívny riadok môžete kedykoľvek znova zmeniť.

    Hovor sa uskutočňuje pomocou ID volajúceho vášho šéfa.

  • Prijmite hovor—Keď máte prichádzajúci hovor, upozornenie obsahuje popis, ktorý vám dá vedieť, že hovor je určený pre vášho šéfa. Môžete si vybrať, či hovor prijmete alebo odmietnete. Po prijatí hovoru môžete hovor spracovať rovnakým spôsobom, akým by ste vybavovali akýkoľvek iný hovor. Napríklad, môžete to urobiť a konferenčný hovor, preverte hovor a potom, ak je to vhodné, prepojiť hovor svojmu šéfovi.