Kies een van de volgende opties:

  • Bellen: ga naar uw actieve lijn , kies de lijn van uw baas in de lijst en ga verder met een video- of audiogesprek. De lijnen zijn gemakkelijk te herkennen aan de bijbehorende telefoonnummers en beschrijvingen.

    Namens uw baas gesprekken voeren en beantwoorden met Webex

    Nadat u uw selectie hebt gemaakt, wordt voor elk uitgaand gesprek uw nieuwe actieve lijn gebruikt. U kunt de actieve lijn op elk gewenst moment weer wijzigen.

    Het gesprek wordt gevoerd met de beller-id van uw baas.

  • Een gesprek beantwoorden: wanneer u een inkomend gesprek hebt, bevat de melding een beschrijving waarmee u weet dat het gesprek is bedoeld voor uw baas. U kunt kiezen of u dat gesprek wilt beantwoorden of afwijzen. Nadat u het gesprek hebt beantwoord, kunt u het gesprek op dezelfde manier afhandelen als elk ander gesprek. U kunt er bijvoorbeeld een conferentiegesprek van maken, het gesprek screenen en vervolgens, indien van toepassing, het gesprek doorverbinden naar uw baas.