Odaberite jednu od sljedećih opcija:

  • Nazovite —Idite na svoju aktivnu liniju , odaberite liniju svog šefa s popisa, a zatim nastavite s video ili audio pozivom. Linije se lako mogu prepoznati po pripadajućim telefonskim brojevima i opisima.

    Upućujte i odgovarajte na pozive u ime svog šefa uz Webex

    Nakon što napravite odabir, svaki vaš odlazni poziv koristi vašu novu aktivnu liniju. Aktivnu liniju možete ponovno promijeniti u bilo kojem trenutku.

    Poziv se obavlja pomoću ID-a pozivatelja vašeg šefa.

  • Odgovorite na poziv —Kada imate dolazni poziv, obavijest uključuje opis koji vam daje do znanja da je poziv namijenjen vašem šefu. Možete odabrati hoćete li odgovoriti ili odbiti taj poziv. Nakon što odgovorite na poziv, možete upravljati pozivom na isti način kao i svaki drugi poziv. Na primjer, možete ga napraviti a konferencijski poziv , pregledajte poziv i zatim, ako je prikladno, preusmjeriti poziv svom šefu.