Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wykonaj połączenie— przejdź do aktywnej linii, wybierz linię szefa z listy, a następnie kontynuuj rozmowę wideo lub audio. Linie można łatwo zidentyfikować po powiązanych numerach telefonów i opisach.

    Po dokonaniu wyboru każde połączenie wychodzące korzysta z nowej aktywnej linii. Aktywną linię można zmienić ponownie w dowolnym momencie.

    Połączenie jest wykonywane przy użyciu identyfikatora dzwoniącego szefa.

  • Odbierz połączenie— gdy masz połączenie przychodzące, powiadomienie zawiera opis, który informuje, że połączenie jest przeznaczone dla Twojego szefa. Możesz wybrać, czy chcesz odebrać, czy odrzucić to połączenie. Po odebraniu połączenia możesz obsłużyć połączenie w taki sam sposób, w jaki obsługujesz każde inne połączenie. Na przykład możesz nadać mu połączenie konferencyjne, ekranować połączenie, a następnie, jeśli to konieczne, przenieść połączenie do szefa.