Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Nawiązywanie połączenia — przejdź do aktywnej linii , wybierz linię szefa z listy, a następnie kontynuuj połączenie wideo lub audio. Linie można łatwo zidentyfikować dzięki powiązanym numerom telefonów i opisom.

    Nawiązywanie i odbieranie połączeń w imieniu szefa za pomocą Webex

    Po dokonaniu wyboru każde wykonane połączenie wychodzące będzie korzystać z nowej aktywnej linii. Aktywną linię można ponownie zmienić w dowolnym momencie.

    Połączenie odbywa się przy użyciu identyfikatora dzwoniącego szefa.

  • Odbieranie połączenia— w przypadku połączenia przychodzącego powiadomienie zawiera opis informujący, że połączenie jest przeznaczone dla szefa. Możesz wybrać, czy odebrać, czy odrzucić to połączenie. Po odebraniu połączenia możesz obsługiwać połączenie w taki sam sposób, jak każde inne połączenie. Możesz na przykład wykonać połączenie konferencyjne, wyświetlić je na ekranie, a następnie, w razie potrzeby, przekazać je swojemu szefowi.