Vyberte jednu z následujících možností:

  • Uskutečnění hovoru – přejděte na aktivní linku , ze seznamu vyberte linku svého šéfa a pak pokračujte ve videohovoru nebo zvukovém hovoru. Linky jsou snadno identifikovatelné podle přiřazených telefonních čísel a popisů.

    Uskutečňujte a přijímejte hovory jménem svého šéfa pomocí služby Webex

    Poté, co jste provedli výběr, každý odchozí hovor použije vaši novou aktivní linku. Aktivní linku můžete kdykoli znovu změnit.

    Hovor se uskuteční pomocí ID volajícího vašeho šéfa.

  • Přijetí hovoru – Když máte příchozí hovor, oznámení obsahuje popis, který vám dá vědět, že je hovor určen vašemu nadřízenému. Můžete zvolit, zda chcete hovor přijmout nebo odmítnout. Po přijetí hovoru můžete hovor zpracovat stejně jako jakýkoli jiný hovor. Můžete jej například uskutečnit konferenční hovor, monitorovat hovor a případně jej přepojit svému šéfovi.