Velg ett av følgende alternativer:

  • Foreta et anrop – Gå til den aktive linjen , velg sjefens linje fra listen, og fortsett deretter med en video- eller lydsamtale. Linjene er enkle å identifisere ved hjelp av de tilknyttede telefonnumrene og beskrivelsene.

    Foreta og svare på anrop på sjefens vegne med Webex

    Når du har foretatt valget, vil alle utgående samtale du foretar bruke den nye aktive linjen. Du kan når som helst endre den aktive linjen på nytt.

    Samtalen foretas ved hjelp av sjefens anrops-ID.

  • Svare på en samtale –Når du har en innkommende samtale, inneholder varselet en beskrivelse som forteller deg at samtalen er ment for sjefen din. Du kan velge om du vil svare på eller avslå det anropet. Når du har svart på anropet, kan du håndtere anropet på samme måte som du ville behandlet alle andre anrop. Du kan for eksempel gjøre den til en konferansesamtale , skjerm samtalen og deretter, hvis det er aktuelt, overføre samtalen til sjefen din.