Можете да активирате и деактивирате функцията за гласов асистент на вашия Слушалка Cisco 730 през Слушалки на Cisco мобилно приложение.

1

На мобилното си устройство отворете Слушалки на Cisco и докоснете Настройки > Общ

2

Превключете Активирайте гласовия асистент включен или изключен.