Du kan aktivere og deaktivere taleassistentfunksjonen på din Cisco Headset 730 gjennom Cisco-hodesett mobilapp.

1

Åpne på mobilenheten Cisco-hodesett og trykk Innstillinger > Generell

2

Veksle Aktiver taleassistent på eller av.