Povolenie hlasového asistenta v aplikácii Cisco Headset

Funkciu hlasového asistenta môžete zapnúť alebo zakázať na náhlavnej súprave Cisco Headset 730 prostredníctvom mobilnej aplikácie Cisco Headset.
1

V mobilnom zariadení otvorte náhlavné súpravy Cisco a ťuknite na položku Nastavenia > všeobecné

2

Prepnite možnosť Zapnúť alebo vypnúť hlasového asistenta .