Włącz asystenta głosowego w aplikacji Cisco Headsets

Funkcję asystenta głosowego w zestawie słuchawkowym Cisco 730 można włączyć i wyłączyć za pomocą aplikacji mobilnej Cisco Headsets.
1

Na urządzeniu przenośnym otwórz aplikację Zestawy nagłowne Cisco i dotknij opcji Ustawienia > Ogólne

2

Włączanie lub wyłączanie funkcji Włącz asystenta głosowego.