Funkcję asystenta głosowego w zestawie słuchawkowym Cisco 730 można włączyć i wyłączyć za pomocą aplikacji mobilnej Cisco Headsets.

1

W urządzeniu mobilnym otwórz aplikację Cisco Headsets i stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne

2

Włączanie lub wyłączanie funkcji Włącz asystenta głosowego.