הפעלת העוזר הקולי ביישום אוזניות Cisco

באפשרותך להפעיל ולהשבית את תכונת העוזר הקולי באוזניות Cisco 730 באמצעות היישום Cisco Headsets למכשירים ניידים.
1

במכשיר הנייד, פתח את אוזניות Cisco והקש על הגדרות > כלליות

2

הפעל או כבה את העוזר הקולי.