Funkciju glasovnog asistenta na Cisco slušalicama 730 možete da omogućite i onemogućite putem Cisco slušalica za mobilne uređaje.

1

Na mobilnom uređaju otvorite Cisco slušalice i dodirnite Podešavanja > Opšte

2

Uključivanje ili isključivanje glasovnog asistenta.