Omogućavanje glasovnog asistenta u aplikaciji "Cisco slušalice"

Funkciju glasovnog asistenta možete da omogućite i onemogućite na Cisco Slušalicama 730 putem mobilne aplikacije Cisco Headsets.
1

Na mobilnom uređaju otvorite Cisco Slušalice i dodirnite Settings > General

2

Uključuje ili isključuje funkciju "Omogući glasovni pomoćnik".